COBOL keeps me perform
           
Home   Expertise   VUR   Contact  
         
         
 

VUR (Verklaring Uniforce Registratie)

Deze website is onderdeel van de DUBV (Declarabele Uren BV) Cobol.nl BV. De BV bestaat uit één zelfstandige Uniforce professional, die in het bezit is van een geldige VUR.

De VUR wordt jaarlijks door de Uniforce Group afgegeven wanneer het dossier op orde is. De Uniforce Group controleert het dossier op zorgvuldigheid en zorgt ervoor dat iedere zelfstandige Uniforce professional zich houdt aan de afspraken van de uitvoeringsovereenkomst die is gesloten tussen de zelfstandige Uniforce professional, de DUBV en de Uniforce Group.

Indien de zelfstandige in het bezit is van een geldige VUR, dan wordt de arbeidsrelatie met de opdrachtgever niet gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

De zelfstandige dient de onderstaande documenten aan de opdrachtgever te overhandigen:

-       Kopie van de VUR;

-       Kopie van het identiteitsbewijs;

-       Kopie van de verklaringsbrief van de Belastingdienst.

Na overhandiging is de opdrachtgever door de Belastingdienst gevrijwaard van aan hem op te leggen naheffingen.

Het gaat hierbij om de onderstaande naheffingen:

-       Loonbelasting;

-       Premie volksverzekeringen;

-       Premies werknemersverzekeringen;

-       Inkomensafhankelijke bijdragen Ziekenfondswet.

De VUR wordt als sinds 2008 geaccepteerd door de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie op de webiste van Uniforce.